OBAVIJEST O FOTOGRAFIRANJU I SNIMANJU NA KONGRESU MEMO - MAKULIN EXPERT MEETING IN OPHTHALMOLOGY

Poštovani sudionici,


ovim putem Vas želimo obavijestiti da se kongres MEMO, koji se održava u Dubrovniku od 23. do 26. ožujka 2023., fotografira i snima u svrhe:


·      osiguravanja sigurnosti osoba i imovine i


·      promidžbe kongresa.


Sudjelovanjem na kongresuMEMO, Vaši osobni podaci (fotografija i/ili snimka) bit će prikupljani i obrađivani isključivo u navedene svrhe, a koristiti ćemo ih za objavu na web stranicama i društvenim mrežama, izradu internih izvještaja između Voditelja obrade, Izvršitelja obrade, partnera i sponzora festivala te za objavu u elektronskim, tiskanim i digitalnim medijima u promidžbene, promotivne i marketinške potrebe.Fotografiranje i snimanje događanja te korištenje fotografija i video uratka u iznad navedenu svrhu vršimo na temelju legitimnog interesa, a sve u svrhu osiguravanja što kvalitetnije promocije poslovnih aktivnosti događanja kojeg organiziramo kako bi isti postao prepoznatljiv u medijima i ubuduće što bolji te radi osiguranja sigurnosti osoba i imovine i poštivanja pravila ponašanja.Ukoliko ne želite biti fotografirani ili snimani, molimo Vas da naglasite fotografima ili organizatorima kongresa. Također, na Vaš ćemo zahtjev ukloniti fotografiju, ili snimku na kojoj ste prepoznatljivi ili vidljivi u krupnom planu.Voditelj obrade osobnih podataka je PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb, OIB: 27160291533.


Kontaktni podaci službenika za zaštitu osobnih podataka putem kojih možete ostvariti svoja prava: e-mail: [email protected], telefon: 01/5509375.


Dobiveni podaci biti će dostupni Voditelju obrade, Izvršiteljima obrade, a osim toga mogu biti proslijeđeni:

·               ovlaštenim PR agencijama i subjektima koji su direktno uključeni u provedbu i realizaciju kongresa;

·               poslovnim partnerima i sponzorima događanja za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama;

·                medijskim kućama i agencijama za digitalni marketing u svrhu objave fotografija i snimki u elektronskim, tiskanim i digitalnim medijima;

·               tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo, legitiman ili javni interes;

·               službenim fotografima i snimateljima događanja.

 

Za sve dodatne informacije o obradi Vaših osobnih podataka molimo Vas da nas kontaktirate na [email protected], ili se na licu mjesta obratite organizatorima kongresa.