Pravila zaštite privatnosti | Dietpharm
Kutak za zdravstvene radnike

Pristanak za obradu i obaveštenje o obradi podataka o ličnost

Pravila privatnosti

Slanjem svog e-maila i pritiskom polja „Pošalji“ dajete ste svoj pristanak da Pharmas doo Beograd, Viline Vode bb, 11000 Beograd, kao Rukovalac (u daljem tekstu “Rukovalac“) vrši obradu Vaših ličnih podataka koje ste uneli u cilju i svrhu slanja informacija o ponudi robe, usluga i aktivnosti Dietpharm koje obuhvataju i distribuciju oglasnih poruka preko Vaših kontakt podatka.

Davanjem pristanka za obradu Vaših podataka o ličnosti za gore navedenu svrhu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), ovim putem Vam informišemo o svim osnovnim pravima, svrsi i načinu obrade Vaših podataka o ličnosti.

Davanje Vaših ličnih podataka (e-mail adresa) je dobrovoljno i možete da povučete Vaš pristanak u bilo kom trenutku. Rukovalac će obrađivati Vaše lične podatke tokom trajanja programa slanja informacija o ponudi robe, usluga i aktivnosti Dietpharm i distribucije oglasnih poruka. Nakon prestanka Vašeg učešća u pomenutom programu, ili prestanka samog programa, Rukovalac može da koristi Vaše lične podatke u ograničenoj meri iz opravdanih razloga (zaštita prava Rukovaoca).

Vaši lični podaci će biti obrađivani na osnovu Vašeg pristanka koji je dat na gore opisan način. Možete da pitate Rukovaoca za pristup Vašim ličnim podacima i imate pravo da dobijete kopiju, izvršite ispravku, dopunite ili obrišete podatke, ograničite njihovu obradu i imate pravo da uložite prigovore na obradu podataka (uključujući prigovore na distribuciju oglasnih poruka) i pravo na prenosivost podataka. Svako od ovih prava možete realizovati kod Rukovaoca obraćanjem na [email protected] na broj telefona +381 11 65 56 226  ili u pismu koje je poslato na gore navedenu registrovanu adresu. Distribucija oglasnih poruka putem elektronskih sredstava može se takođe prekinuti na Vaš zahtev. Pružanje ličnih podataka je od suštinskog značaja za ispunjavanje gore navedenih ciljeva i svrhe. Ako ne date svoj pristanak, ili isti povučete, nećete biti obaveštavani o ponudi robe, usluga i aktivnosti Dietpharm.

Primaoci Vaših ličnih podataka mogu uključivati osobe / kompanije koje su uključene u program slanja informacija o ponudi robe, usluga i aktivnosti Dietpharm i distribuciju oglasnih poruka. Obrada i prenos Vaših ličnih podataka između Rukovaoca i trećih lica kao obrađivača će se vršiti na osnovu ugovora o obradi podataka o ličnosti.

U slučaju postojanja bilo kakve sumnje u vezi sa usklađenošću sa zahtevima zaštite ličnih podataka od strane Rukovaoca, možete podneti pritužbu nadzornom organu: Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (www.poverenik.rs) na adresu: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11000 Beograd.