Kutak za zdravstvene radnike

Kontakt

Kontakt

  • FIDIFARM d.o.o. proizvodnja lijekova i dijetetskih proizvoda
  • DIETPHARM d.o.o. za marketing i trgovinu
  • Obrtnička 37
  • 10437 Bestovje, Rakitje
  • tel: +385 (1) 2413 800
  • fax: +385 (1) 2413 835

Savetovalište

savjetovaliste.dietpharm@atlanticgrupa.com

Kontakt za poslovne partnere

fidifarm@atlanticgrupa.com

Prijava kontraindikacija

Ukoliko primetite bilo kakvu kontraindikaciju lekova firme Fidifarm , možete je prijaviti na jedan od sledećih načina:

Direktno Agenciji za lekove i medicinske proizvode

preko obrasca za prijavu kontraindikacije za zdravstvenog radnika
preko obrasca za prijavu kontraindikacije za pacijenta

Fidifarm-u:

na e-mail adresu: Nuspojave.Fidifarm@atlanticgrupa.com
na broj telefona: 01/2413 800 (0-24 h)
na broj fax-a: 01/2413 835 (8-16 h)
poštom na adresu : Fidifarm d.o.o, Obrtnička 37, Rakitje, 10 437 Bestovje

NAPOMENA

Prilikom prijave kontraindikacije Fidifarm-u, bilo e-mail-om, telefonom, putem fax-a ili poštom važno je da navedete svoje kontaktne podatke (ime, prezime i brojeve telefona i/ili e-mail) da Vas Fidifarm kontaktno lice za farmakovigilanciju može kontaktirati za dodatne informacije koje su potrebne da se kontraindikacija obradi i kao takva prijavi Agenciji za lekove i medicinske proizvode u skladu s važećom zakonskom regulativom.
Fidifarm d.o.o. se obavezuje da će sve podatke o podnosiocu prijave koristiti isključivo u svrhu prikupljanja podataka o kontraindikacija i prijavljivanja kontraindikacija Agenciji za lekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske.