Kutak za zdravstvene djelatnike

Kontakt

Kontakt

  • FIDIFARM d.o.o. proizvodnja lijekova i dijetetskih proizvoda
  • DIETPHARM d.o.o. za marketing i trgovinu
  • Obrtnička 37
  • 10437 Bestovje, Rakitje
  • tel: +385 (1) 2413 800
  • fax: +385 (1) 2413 835

Savjetovalište

savjetovaliste.dietpharm@atlanticgrupa.com

Kontakt za poslovne partnere

fidifarm@atlanticgrupa.com

Prijava nuspojave

Ukoliko primijetite bilo kakvu nuspojavu lijekova tvrtke Fidifarm , možete je prijaviti na jedan od sljedećih načina:

Izravno Agenciji za lijekove i medicinske proizvode

putem obrasca za prijavu nuspojave za zdravstvenog radnika
putem obrasca za prijavu nuspojave za pacijenta

Fidifarm-u:

na e-mail adresu: Nuspojave.Fidifarm@atlanticgrupa.com
na broj telefona: 01/2413 800 (0-24 h)
na broj fax-a: 01/2413 835 (8-16 h)
poštom na adresu : Fidifarm d.o.o, Obrtnička 37, Rakitje, 10 437 Bestovje

NAPOMENA

Prilikom prijave nuspojave Fidifarm-u, bilo e-mail-om, telefonom, putem fax-a ili poštom važno je staviti svoje kontakt podatke (ime, prezime i brojeve telefona i/ili e-mail) da Vas Fidifarm kontakt osoba za farmakovigilanciju može kontaktirati za dodatne informacije koje su potrebne da se nuspojava obradi i kao takva prijavi Agenciji za lijekove i medicinske proizvode sukladno važećoj zakonskoj regulativi.
Fidifarm d.o.o. se obvezuje da će sve podatke o prijavitelju koristiti isključivo u svrhu prikupljanja podataka o nuspojavama te prijavljivanja nuspojava Agenciji za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske.